top of page
  • Foto van schrijverClaire Weiler

Vaccineren of niet?Me laten vaccineren of niet? Dat is een vraag waar velen mee worstelen. Ook ik ben erdoor gegaan en heb een keuze kunnen maken in overeenstemming met mijn waarde en normen, met mijn gevoel, mijn wezen. Ik ben blij met mijn beslissing.


Er zijn verschillende wegen om tot een besluit te komen. Eén ervan is kennis vergaren. Ik kan moeilijk kiezen als ik niet weet waarover het gaat. Er wordt in de verschillende media ingezet op veel en correcte informatie. Wat goed is. De moeilijkheid hierbij is dat ik nooit een expert zal worden op virologisch vlak of op het vlak van immuniteit en heb niet die ambitie. Hoeveel informatie ik ook verzamel, het zal nooit volledig zijn en ik zal altijd vragen blijven hebben. Moet ik alles weten om vertrouwen te hebben? Ik hoef niet te weten hoe een auto of vliegtuig werkt om hier gebruik van te maken. Ik heb niet de kennis nodig om te vertrouwen in de werking ervan. Ook al weet ik dat het gevaarlijk is.


Dus kennis alleen is niet voldoende. Een andere weg om te kunnen kiezen is door je te verbinden met je hart. Luister naar je hart. Verbind je ermee. Wat heeft het je te vertellen? Ik ben op zoek gegaan naar een gesprekspartner die als klankbord kon dienen. Ik vond iemand die oprecht wilde luisteren naar mijn twijfels zonder te oordelen.


Hierdoor kon ik naar mijn hart luisteren want

ook ik ben bang, bang voor het onbekende

ook ik wil mijn kinderen gelukkig zien opgroeien

ook ik heb twijfels bij de huidige corona maatregelen

ook ik wil het zorg personeel in de ziekenhuizen ontlasten

ook ik ben graag baas over mijn eigen lichaam

ook ik wil mensen gezond zien

ook ik wil afscheid kunnen nemen van mijn dierbaren door hen nabij te zijn in hun laatste uren

ook ik wil gesteund worden door mijn vrienden en familie bij een afscheid en me getroost voelen

ook ik wil babi's, kinderen, jongeren, pubers, studenten, werkenden, werklozen, thuiswerkende, gepensioneerden, ouderen en nog ouderen met elkaar in verbinding zien gaan met liefde en genegenheid zonder angst voor aanraking

ook ik wil zorg dragen voor het leven en de dood

ook ik ben solidair

ook ik ...


Dit allemaal speelt bij mij mee in het nemen van een beslissing. Deze gedachten mogen verwoorden zondere veroordeeld te worden, zonder een kamp te moeten kiezen voor of tegen het vaccin is essentieel. Gevoelens toelaten, helpt om een keuze te maken.


Kiezen, vanuit vertrouwen en niet vanuit angst, zonder veroordeeld te worden en zonder je schuldig te voelen. Dat is wat ik je toewens.


Heb jij nood aan een klankbord? Voel je vrij om een afspraak te maken.


Comentarios


bottom of page